Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvård

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

Coronavirussjukdom, covid-19

Hygienalmanacka 2020

Aseptisk hantering

E-utbildningar

E-utbildning i basala hygienrutiner (Innehållet kräver Flash Player och Chrome som webbläsare)

Hygienkörkort samt utbildningsfilmer (klicka på respektive länk nedan)
Önskvärt att hygienkörkortet genomförs av alla anställda, samt att respektive chef följer upp resultatet.

Verksamhet i Närhälsan (med VGR-ID)
Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef
genom verktyget chefsrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.

Övrig verksamhet i VG primärvård (utan VGR-ID)

Covid-19-rutiner och information

Covid-19 - Regional rutin

Coronavirus - covid-19 - Lokal rutin NU-sjukvården och Fyrbodal

Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon

Instruktion för tillpassning av FFP3-klassat andningsskydd - Instruktion för all vårdpersonal, framtagen av Vårdhygien för kommunal vård och omsorg

Andningsskydd

Munskydd

Övriga rutiner och information

Influensa - vårdhygieniska aspekter

Kikhosta - vårdhygieniska aspekter

Mers (Middle East Respiratory Syndrome)

RS-virus - vårdhygieniska aspekter

Vattkoppor och bältros - vårdhygieniska aspekter

När spridning av smitta har konstaterats eller misstänks på vårdenhet ska Vårdhygien kontaktas.

Första åtgärden är att minska risken för fortsatt smittspridning, exempelvis genom att isolera smittsam patient/vårdtagare på eget rum.

Vårdhygien hjälper till med bedömning av vårdhygieniska åtgärder och beslutar om smittspårning ska utföras på vårdenheten. Smittspårning sker i samarbete med Smittskyddsenhet och Infektionsklinik i VGR vid sjukdomar som lyder under smittskyddslagen och vid andra spridningsbenägna sjukdomar.

Ansvarig från Vårdhygien utses i varje smittspårningsärende att tillsammans med chefen på smittspårande vårdenhet påbörja smittspårningen. Samtidigt upprättas en vårdhygienisk smittspårningsjournal som lämnas ut för att underlätta arbetet.

På vårdenheten kan medpatienter, medvårdtagare och/eller personal behöva till exempel provtas, vaccineras eller ges profylaxmedicin som ett led i smittspårningen.

Vad gäller enskild patient/vårdtagare görs smittspårning av ansvarig läkare enligt smittskyddslagen. Smittskyddsanmälan, remiss till infektionsklinik och kontroll av familj med mera ska göras enligt rutin beroende på smitta.

När smittspårningen är avslutad sker uppföljning och diskussion kring eventuella förbättringsåtgärder på vårdenheten.

Testpublicering (ska ej användas av någon)

Instruktion för smittspårande enhet (pdf)

Smittspårningsjournal (docx)

Smittspårningslista patient (docx)

Smittspårningslista personal (docx)

Processbeskrivning smittspårning (pdf)

Sant och falskt om magsjuka

Läs mer

Calicivirus (Folkhälsomyndigheten)

Clostridioides difficile (Folkhälsomyndigheten)

Senast uppdaterad: 2020-03-16 14:24