Primärvård

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

Hygienombud


Informations- och undervisningsmaterial


Luftburen smitta och droppsmitta


Ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler


Ren och steril rutin, förrådshantering


Rengöring och desinfektion - hud, ytor, föremål och medicinteknisk utrustning


Tarminfektioner

Sant och falskt om magsjuka

Läs mer

Calicivirus (Folkhälsomyndigheten)

Clostridioides difficile (Folkhälsomyndigheten)


Övriga sjukdomar