Smittspårning

Enligt Smittskyddslag (2004:168) ska smittspårning göras vid misstänkt eller konstaterad smittspridning för de sjukdomar som har smittspårningsplikt. Behandlande läkare ansvarar för smittspårning. Inom vård och omsorg kan även smittsamma sjukdomar utan smittspårningsplikt bli aktuella för kartläggning och utbrottsutredning. Det gäller exempelvis covid-19, influensa, calici och vattkoppor.

Smittspårningsdokument NU-sjukvården

Instruktion för smittspårande enhet

Smittspårningsjournal (fylls i av enhetspersonal och efter avslutad smittspårning mejlas till vardhygien.nu@vgregion.se)

Smittspårningslista patient (fylls i av enhetspersonal och arkiveras av enheten)

Smittspårningslista personal (fylls i av enhetspersonal och arkiveras av enheten)

Lathund registrering av smittskyddsanmälan

Introduktion till smittspårning i vården - Inspelad förläsning