Utbildningar/träffar

Här presenteras aktuella utbildningar/träffar som berör personal inom kommunal vård och omsorg, sjukhusvård samt primärvård.

Se under respektive område och utbildning/träff hur anmälan görs. Vi länkar till Regionkalendern i de flesta fall.

Kommunal vård och omsorg

NU-sjukvården

Primärvård

Utbildnings- och informationsträffar

Välkommen på Vårdhygienisk lunchföreläsning med tema Vårdrelaterade infektioner (VRI)/Vårdskador den 19 september kl. 12.30-13.00

Lunchföreläsningen riktar sig framförallt till hygienombud, chefer och sektionsledare, men också och andra med intresse för vårdhygieniska frågor.

Har du funderingar kring temat och vill ha kort genomgång och möjlighet att ställa frågor till Vårdhygien?

Välkommen att delta via teams via nedanstående länk: 

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 379 106 586 589
Lösenord: m2ygDG

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@connect.vgregion.se

videokonferens-ID: 121 809 317 3

Alternativa VTC-instruktioner

Eller ring in (endast ljud)

+46 8 505 323 25,,353035147#   Sweden, Stockholm

Telefonkonferens-ID: 353 035 147#

Hitta ett lokalt nummer | Återställ PIN-kod

Enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer är det inte tillåtet att hantera sekretessbelagd information i Teams.

Läs mer | Mötesalternativ