Hygienombud NU-sjukvården

Är du hygienombud på din enhet? Maila vardhygien.nu@vgregion.se och meddela ditt namn och vilken enhet du arbetar på för att kunna ta del av utbildningar, träffar och få tillgång till Sharepointytan.