Vårdövergång i samverkan

För att ge patienterna bästa möjliga vård och omsorg samordnas vård- och omsorgsplaneringen av flera parter.

Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering

För patienter, oavsett ålder och diagnos, som bedöms vara i behov av fortsatta vård-, omsorgs- och/eller rehabiliteringsinsatser efter utskrivning, ska berörda enheter kallas till en samordnad vårdplanering och en vårdplan upprättas. Företrädare för hälsovård, sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus och primärvård planerar där tillsammans med patienten och dennes närstående för fortsatt vård efter utskrivning från sjukhus.

Enheten för vårdövergång i samverkan inom NU-sjukvården ansvarar för att stötta enheterna med vårdplanering. Grunden för hur den ska genomföras finns beskriven i den gemensamma rutinen.

Kontakt

Vårdplanering

Tel. 010-435 45 10 måndag-fredag klockan 07.30-15.30, lunch klockan 12.00-13.00.

Omsorgskoordinering

Tel. 010-435 09 09 måndag-fredag klockan 07.30 -16.00.