Barn- och ungdomspsykiatri, BUP

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatri. NU-sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatriska klinik är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som har allvarliga psykiska besvär. BUP erbjuder utredning, stöd och behandling till barn och ungdomar upp till 18 år.

Just nu görs en omorganisation och utveckling av barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i NU-sjukvården. Målet är att kunna bedriva mer säker och likvärdig vård. Den nya organisationen planeras utifrån två centrum, BUP Öst och BUP Väst, och förändringen innebär i vissa fall flytt till nya lokaler.

OBS! Var uppmärksam på vilken adress som står i din kallelse! 

Våra enheter på BUP

Länkar till bra information


När det är akut

Vid akuta situationer dagtid kan du själv ta kontakt med BUP:s akutmottagning, övrig tid kontaktar du 1117.

När BUP inte är rätt insats

Barn och ungdomar med lindriga psykiska besvär ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral, elevhälsan i skolan eller ungdomsmottagning.

Illustrationer: Nils Melander