Hur ska jag ta kontakt med BUP?

Vid akuta situationer med exempelvis självmordstankar kan du själv under dagtid ta kontakt med BUP:s akutmottagning, övrig tid kontaktar du 1177.

För att få vård inom BUP behövs en remiss och kontaktcentret ”En väg in” sköter alla nya kontakter och remisser till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Med nya kontakter menas de som inte redan har en pågående kontakt med BUP.

”En väg in” hjälper barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården, det vill säga vart de ska vända sig. ”En väg in” kan nås genom telefon, meddelande eller egenremiss på 1177.se. Det finns två typer av egenremiss; en för barn och unga som själva skriver egenremiss och en för vårdnadshavare som skriver remiss för sitt barn.  

”En väg in” nås på telefonnummer 010 – 435 86 50.

Se även: