Minnesmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A plan 9

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Minnesmottagning Uddevalla sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

NU-sjukvårdens minnesmottagning är en specialistmottagning som utreder nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om demenssjukdom som orsak till symtomen.

Den basala demensutredningen utförs i primärvården, vilket i de flesta fall är tillräckligt för att ställa diagnos, sätta in lämplig behandling och vid behov kontakta kommunen för stöd och hjälp.

Om utvidgad demensutredning krävs skrivs remiss till minnesmottagningen. Det finns också möjlighet att skriva en egenremiss efter att den basala utredningen är gjord.

Utredningen startar oftast med ett hembesök där vi träffar både patienten och närstående. Detta besök tar cirka två timmar. Efter detta blir man kallad till minnesmottagningen på ett läkarbesök. När den utvidgade utredningen är genomförd återremitteras patienten till primärvården.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och medicinska sekreterare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A plan 9

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Minnesmottagning Uddevalla sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

NU-sjukvårdens minnesmottagning är en specialistmottagning som utreder nedsättningar av minnet och andra tankeförmågor där det finns misstanke om demenssjukdom som orsak till symtomen.

Den basala demensutredningen utförs i primärvården, vilket i de flesta fall är tillräckligt för att ställa diagnos, sätta in lämplig behandling och vid behov kontakta kommunen för stöd och hjälp.

Om utvidgad demensutredning krävs skrivs remiss till minnesmottagningen. Det finns också möjlighet att skriva en egenremiss efter att den basala utredningen är gjord.

Utredningen startar oftast med ett hembesök där vi träffar både patienten och närstående. Detta besök tar cirka två timmar. Efter detta blir man kallad till minnesmottagningen på ett läkarbesök. När den utvidgade utredningen är genomförd återremitteras patienten till primärvården.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, kurator, neuropsykolog och medicinska sekreterare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.