Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Byggnationen av operationscentrum Uddevalla sjukhus kan komma förskjutas två år

Byggnationen av operationscentrum Uddevalla sjukhus kan komma att förskjutas två år på grund av att det samlade investeringsbehovet i regionen de närmsta åren är större än tillgängliga investeringsmedel.

Koncernkontorets ekonomistab har sammanställt dokumentet ”Preliminära prioriteringar som stöd i beredning och beslut om investeringsbudget 2020–2022”. Detta är skickat till de politiska partiernas gruppledare som ett underlag i det fortsatta budgetarbetet.

Bland de preliminära prioriteringarna föreslås att genomförandet operationscentrum Uddevalla sjukhus skjuts två år framåt. Tidigare var tänkt tidpunkt för genomförandebeslut planerat till hösten 2019.

NU-sjukvården och Västfastigheter är informerade om att genomförandet kan komma att försenas. Entreprenör är upphandlad och planerade projektaktiviteter genererar kostnader redan under 2019. Projektet behöver därför ta hänsyn till en eventuell förskjutning med två års tid. Projektet bär nu vidare den här informationen till berörda verksamheter.

Konsekvenser av förslaget

– Om byggnationen blir framflyttad är det mycket olyckligt och vi har varit tydliga med vilka konsekvenser förslaget innebär, säger Olof Ekre områdeschef för område II i NU-sjukvården.

Ett framflyttat genomförandebeslut skulle innebära bland annat följande konsekvenser:

  • Operationsverksamheten får inte tillgång till ändamålsenliga och moderna lokaler med god vårdhygienisk standard för att möjliggöra förbättrade flöden, ökad produktion och hemtagning av köpt vård.
  • Operationslokalerna på NÄL och Uddevalla sjukhus är i dåligt skick och det finns en väsentlig risk för haveri.
  • Det finns ett regionalt beslut om koncentration av vård inom bland annat ryggkirurgi. Det kommer bli svårt att genomföra fullt ut.
  • Befintlig utrustning på operationsavdelningen Uddevalla sjukhus behöver snart bytas ut. Med en senareläggning är risken att det blir onödigt dyrt.

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst
Telefon: 010-435 65 01
E-post: nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-04-02 15:18