Utlysning av pedagogiska ALF-medel, ALF-tjänster för läkare och hälsoprofessioner, samt prova-på-forskning

I oktober 2022 utlyses flera nivåer av pedagogiska ALF-medel, ALF-tjänster, sökbara för både läkare och hälsoprofessioner. Det utlyses även prova-på-forskning för forskningsintresserade som saknar tidigare forskningserfarenhet.

Ansökningsperioden för samtliga utlysningar öppnar torsdagen 27 oktober 2022 och stänger torsdagen den 8 december 2022, kl. 23.59. Ansökan ska göras elektroniskt i Researchweb.

För mer information om respektive utlysning med tillhörande riktlinjer och bedömningskriterier, se nedan sidor:

Pedagogiska ALF-medel för läkarprogrammet

Pedagogiska ALF-medel för hälsoprofessioner

ALF-tjänster för legitimerade läkare

ALF-tjänster för hälsoprofessioner

Prova-på-forskning

Länk till samtliga utlysningar finansierade av ALF-medel