Forsknings och utvecklingsenheten, FoU

NU-sjukvårdens FoU-enhet är belägen på NÄL, Trollhättan. FoU-enhetens uppdrag är att stödja och stimulera olika personalkategorier att arbeta med forskning- och utvecklingsarbete med nära anknytning till den bedrivna verksamheten. FoU erbjuder medarbetare i NU-sjukvården möjlighet att bedriva kvalificerad akademisk forskning genom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur, handledning och utbildning.