Information till forskningsintresserade

Här har vi samlat information till dig som är forskningsintresserad.

Söka forskningsmedel:
- Doktorandstöd
- Rese- och konferensstöd
- Projektmedel
- Språkgranskning
- Tryckningsbidrag
- Forskningstid VT/HT

Ansökningsblankett HT 2019

Att utveckla och driva ett forskningsprojekt

Att göra en vetenskaplig presentation

Vad heter det på engelska

Publikationslista 2010-2018

Länkar till FoU

Sammanställning av forskarutbildade/doktorander inom NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2019-04-02 12:53