Har du en innovativ idé som kan lösa vårdens behov?

Sök medel från Innovationsfonden och gör verklighet av ditt projekt!

Ansökningsperioden är 3 juli – 17 september.

Läs mer på: https://www.vgregion.se/innovationsfondenvgr