Regionala FoU-medel för 2023 till samarbetsprojekt

Från och med 21 juni det möjligt att söka

Regionala FoU-medel för 2023 till samarbetsprojekt

Projektmedlen riktar sig till patientnära forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård. Ett av de grundläggande villkoren för ansökan är att det finns ett regionalt vetenskapligt samarbete i projektet.

Sista ansökningsdag är den 3 oktober 2022.

Ansökningsformulär, information om villkoren för bidragen och ansökningsförfarandet hittar du i Researchweb, länk: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen | Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (researchweb.org)

Har du frågor, maila till regionala.fou-medel@vgregion.se