"Genvägen" till docentur vid SU/SA

Digital workshop med temat

”Vägar fram till ett forskningsnätverk”

Välkomna till ”Genvägen” till docentur för blivande docenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Akademin!

Tid: 25 januari 2022, kl. 15.00–16.30

Onlinemöte

Workshoppen riktar sig till dig som tänker börja din väg mot docentur eller som harbörjat arbeta mot docentur vid SU/VGR/SA. Under workshoppen kommer nyblivna docenter och etablerade forskare dela med sig av sina erfarenheter om att skapa forskningsnätverk och ge praktiska tips. Vi kommer också att diskutera varför forskningsnätverk är en viktig del inför docentur.

Syftet med dessa workshoppar är att stimulera till fortsatt forskning och underlätta inför docentur. Vi vänder oss särskilt till alla som disputerat under perioden 2013-2021 och arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men vi välkomnar även forskare som disputerat tidigare.

Anmälan till docenturworkshopen sker via Regionkalendern senast den 18/1. Inbjudan till onlinemötet kommer att mailas ut i slutet av vecka 3 till alla som anmält sig.

Varmt välkomna!