Forskningsanslag Lions Cancerfond Väst

Utlysning forskningsanslag

Ansökningar för forskningsanslag för 2023 års utlysning är välkomna senast den 28 februari 2023 från personer vid forskningsinstitutioner eller sjukvårdsenheter i västra Sverige (VGR och Region Halland). Styrelsen har avsatt minst 1 miljon kronor för denna omgång.

Anvisningarna för denna ansökningsomgång kan laddas ner på denna länk:

Lions Cancerfond Vast riktlinjer for ansokan 2023

Guidelines-for-application-for-research-grants-in-2023

Ansökningsblanketten (ifyllningsbar PDF) kan laddas ner på denna länk:

Ansökan om anslag från Lions Cancerfond Väst 2023

Application-form-for-funding-from-Lions-Cancer-Fund-West 2023

OBS att till varje ansökan skall bifogas en blankett för intyg från klinikchef eller motsvarande samt underskrift av sökande som skickas in per post. Denna blankett laddas ner på denna länk:

Intyg klinikchef underskrift sökande- Certificate head of clinic signature by applicant 2023

Ev. frågor om ansökningar etc. kan skickas till denna e-mailadress: forskningsanslag@lionscancerfond.se