FoU-enheten utlyser tid för forskning HT 2023

Denna möjlighet vänder sig till dig som behöver vara ledig från din ordinarie tjänst för att ägna dig heltid åt din forskning under hösten 2023. Ansökan gäller doktorander såväl som andra forskningsaktiva. De doktorander som är i slutskedet av sina studier och planerar att examineras under 2023 kommer att prioriteras.

Vi erbjuder 2-6 veckors lön under förutsättning att din arbetsgivare beviljar motsvarande tjänstledighet.
Det vill säga 2 veckor tjänstledighet ger 2 veckors FoU-enhetsfinansierad ledighet. Den slutgiltiga tilldelningen bestäms av antalet sökande. Befinner du dig i ett intensivt skede i din forskning, till exempel disputation närmar sig och du behöver längre sammanhängande tid finns möjlighet att söka för längre period än 6 veckor, men förutsättningarna är detsamma det vill säga att din arbetsgivare finansierar motsvarande tjänstledighet

För att kunna söka ska du 

A

-  Ha din verksamhetschefs medgivande att söka ledighet
-  Kunna ta ut ledigheten under hösten 2023

B

-  Vara inskriven vid högskola/universitet med avsikt att avlägga doktors-, licentiatexamen

eller  

-  Planera en studie med vetenskaplig ansats eller slutföra redan påbörjad studie
-  Skriva en artikel med redan insamlat material med avsikt att publicera den i en referee granskad tidskrift
-  Skriva ett abstract eller poster till nationell/internationell konferens

Du kan inte söka medel för

-  att genomförande av kvalitetsarbete inom den egna verksamheten
-  att genomföra obligatoriskt utvecklingsarbete för ST-läkare

För dig som fick lönemedel beviljade från FoU-enheten under senaste året gäller dessutom att en rapport ska bifogas om hur långt arbetet har framskridit.

Ansökan som saknar underskrift av verksamhetschef kommer inte att behandlas.

Ansökningsperioden pågår fram till 2023-05-21

Blankett forskningstid HT 2023

Kontaktperson:  Professor Jüri Kartus, FoU-chef
                        Professor Ninni Sernert, forskningsledare