Forskningsdagen 12 september 2022

Anmälan

Dag: Måndag 12 september 2022
Tid:
08:00-16:45
Plats: Digitalt + Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20A
Anmälan: Anmälningslänk

Forskningsdagen är ett samarrangemang mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vänder sig till medarbetare i båda organisationerna.

Forskningsdagen 2022 har temat ”Tillsammans driver vi excellent gränsöverskridande forskning” och arrangeras både fysiskt och digitalt. Dagen lyfter aktuell forskning och utveckling inom flera olika områden med fokus på samarbete.

Programmet består av två huvudseminarier och fyra kortare seminarier. Dessutom får forskare som erhållit ALF-tjänst som högre klinisk forskare samt pristagare vid Sahlgrenska akademin möjlighet att presentera sin forskning.

Deltagande

Du kan välja att delta digitalt alternativt på plats.

Om du deltar på plats väljer du förmiddags- eller eftermiddagspasset när du registrerar din anmälan. Resten av dagen får du digital åtkomst till. Det går även att delta fysiskt under hela dagen. Det kommer att bjudas på fika, men ingen lunch.

Om du enbart deltar digitalt får du tillgång till hela dagens program. Länk för live-streaming skickas ut innan evenemanget. 

Med reservation för förändring på grund av pandemins utveckling.

Program

Förmiddag

08.00-08.30 Registrering med kaffe och smörgås
08.30-08.40

Välkomna
Ann-Marie Wennberg Larkö och Agneta Holmäng

08.40-09.40

Sällsynta diagnoser – inte sällsynta inom forskning och universitetssjukhusvård
Lovisa Lovmar (moderator), Niklas Darin, Fredrik Sterky och Lars Kölby

09.40-10.00

Kaffe och frukt

10.00-11.00

Center for Bionics and Pain Research (på engelska)
Max Ortiz Catalan (moderator) mfl.

11.00-11.05

Bensträckare

11.05-11.50

Kardiovaskulär forskning – pågående forskningsprojekt och framtidsvision
Björn Redfors (moderator) mfl.

11.50-12.00

”En utblick i världen”

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Eftermiddag

12.40-13.00 Registrering med kaffe och frukt
13.00-13.10  Introduktion till eftermiddagen

13.10-13.55

Diagnostik och behandling vid precisionsmedicin inom cancer hos barn och vuxna
Lars Ny, Karin Mellgren och Henrik Fagman

13.55-14.45

Högre klinisk ALF-forskartjänst och pristagare vid Sahlgrenska akademin
Högre klinisk ALF-forskartjänst – Jonatan Oras och Maria Ljungberg
Årets avhandling vid Sahlgrenska akademin 2020 – Kristian Axelsson
Sahlgrenska akademins pedagogiska pris 2021 – Tove Edmar Lagerberg och Marja Öller Darelid

14.45-15.05

Kaffe och smörgås

15.05-15.50

“Tarmmikrobiota och typ-2-diabetes – from bed to bench and back”
Fredrik Bäckhed (moderator), Valentina Tremaroli, Muhammad Tanweer Khan och Marc Schöler

15.50-16.35

”Skarven i vården” – i övergången mellan barn och vuxensjukvård behövs både gränsöverskridande vård och forskning
Ewa-Lena Bratt (moderator), Peter Nordqvist, Sandra Skogby, Mariela Acuna Mora, Carina Sparud Lundin och Markus Saarijärvi

16.35-16.45 Avslutande ord

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Programmet kan komma att uppdateras löpande.

Forskningsdagen är en påminnelse om hur nära sjukvård och akademi samarbetar och hur viktigt det är att vi tillsammans arbetar för att utveckla framtidens sjukvård.