Kurs i att skriva framgångsrika forskningsansökningar den 1 & 3 februari 2023

I februari 2023 erbjuder Forsknings- och innovationskontoret (FIK) en kurs om att skriva framgångsrika forskningsansökningar. Kursen bygger på deltagarnas arbete med egna pågående ansökningar, som avses skickas in våren 2023, och består av två heldagar. Kursen fokuserar framförallt på ansökningar till VR och FORMAS. Kursen hålls på engelska och är begränsad till 15 deltagare.

Tid och plats: 1 & 3 februari 2023, kl. 8.30-17.00, på FIK (Erik Dahlbergsgatan 11B)

Målgrupp: Disputerade forskare från alla fakulteter på GU är välkomna att delta.  

Anmälan: Anmälan är öppen fram till den 10 januari. Anmäl dig genom  https://kompetensutveckling.gu.se/seminarie/detalj/4657