"Genvägen" till docentur vid SU/SA

Forskningsanslag – hur förbereder jag ansökan och hur förvaltar jag mina forskningsmedel?” 

Välkomna till ”Genvägen” till docentur för blivande docenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen/Sahlgrenska Akademin!

20 september 2022, kl. 15:00–16:30 Onlinemöte

Workshoppen riktar sig till dig som tänker börja din väg mot docentur eller som har börjat arbeta mot docentur vid SU/VGR/SA. Under workshoppen kommer nyblivna docenter och etablerade forskare dela med sig av tips avseende hur du söker forskningsanslag med fokus på regionala FoU-medel. Gothia Forum kommer presentera vilka kostnader du som forskare behöver ha med i din budget när du planerar att starta en studie. Vi kommer presentera vilka kostnadsfria tjänster som kan vara till hjälp när du söker forskningsanslag samt gå igenom hur du optimerar ditt personkort i projektdatabasen FoU i VGR inför ansökningar.

Syftet med dessa workshoppar är att stimulera till fortsatt forskning och underlätta inför docentur. Vi vänder oss särskilt till alla som disputerat och arbetar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmälan till docenturworkshopen sker via Regionkalendern senast den 12/9. Länken till onlinemötet kommer att skickas ut i slutet av vecka 37 till alla som har anmält sig. 

Varmt välkomna!