Att skriva framgångsrika forskningsansökningar, februari 2022

Inbjudan:


Att skriva framgångsrika forskningsansökningar, februari 2022

I februari 2022 erbjuder Forsknings- och innovationskontoret (FIK) en kurs om att skriva forskningsansökningar. Kursen pågår i två heldagar och bygger mycket på deltagarnas arbete med egna pågående ansökningar, som avses skickas in våren 2022. Kursen är främst riktad till forskare som vill söka hos Vetenskapsrådet (VR) eller Formas. Forskare från alla fakulteter uppmanas att ansöka. Kursen är dock begränsad till 15 deltagare. Om vi får fler än 15 ansökningar kommer ett urval att göras för att säkerställa ett balanserat antal deltagare från olika fakulteter och institutioner. Vi kommer också att försöka säkerställa könsbalans.

Kurstillfällen:
2 februari 2022 09:00-17:00
4 februari 2022 09:00-17:00

Under kursen går vi tillsammans igenom en ansökans projektbeskrivning i alla sina delar. Efter kortare introduktioner och föreläsningar av forskningsrådgivare på FIK får deltagarna arbeta igenom delar av sina utkast, och vi går igenom dem tillsammans och hjälps åt att ytterligare förbättra dem. Planen är att ha kursen på Konferenscentrum Wallenberg men på grund av Covid-19 kan kursen komma att hållas via zoom.

Målgrupp Kursen riktar sig till forskare som aktivt jobbar med en egen ansökan till vårens utlysningsomgångar (främst VR eller Formas). Deltagarna förväntas ha med sig ett utkast till ansökan, och veta vart ansökan ska skickas in. Intresseanmälan (stänger tisdagen, den 11 januari 2022)

Intresseanmälan sker via universitetets kompetensportal. I anmälan ska anges en motivering till att du vill gå kursen och till vilken eller vilka finansiärer du vill skicka din ansökan. I anmälan ska du också bekräfta att du kan komma på båda dagarna