ALF-MEDEL

Snart öppnar vårens ALF-utlysningar

Från och med fredag 15 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar:

  • ALF-projektmedel 2023–2024 (mellanomgång)
  • Klinisk behandlingsforskning 2023-2025
  • ALF-medel för kompletterande studier i anslutning till HTA

Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag onsdag 1 juni.

För mer information om utlysningarna med tillhörande riktlinjer och bedömningskriterier, se ALF Västra Götalands hemsida

ALF är en akronym för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. Det nationella ALF-avtalet är ett avtal mellan staten och vissa regioner om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.