Seminarium i Linköping 22-12-09

Publicerad:

Äldre med komplexa vårdbehov - aspekter på beskrivning, riskprediktion och behandling

Program:

Inledning - Äldre med komplexa vårdbehov - Niklas Ekerstad

Äldre patienter i register: exemplet RIKS-HIA - Joakim Alfredsson

Kan preoperativ geriatrisk bedömning och vård reducera mortaliteten efter operation för tjocktarm- och ändtarmscancer hos sköra äldre? - en interventionsstudie - Kristina Åhlund och Mattias Prytz

Utvärdering av handläggning av sköra och multisjuka äldre patienter i sjukhusvård: ett doktorandprojekt - Henrik Olsson