Halvtidsseminarium Tobias Dahlgren

Publicerad:

Presenterade sitt arbete: Treating Glaucoma with Lasers - the Pursuit of the Optimal Glaucoma Management

Examinatorer: Henrik Seth, Anders Bergström och Dorothea Peters

Beskrivning: Glaukom (grön starr) är den vanligaste orsaken till icke botbar blindhet i världen och drabbar minst 100 000 svenskar. Doktorandprojektet syftar till att optimera bruket av olika lasermetoder för motverka sjukdomen. Laserbehandling kan hindra försämring i sjukdomen men dess användning är ännu inte fullt utvecklad. Genom ett antal studier utforskar Tobias möjligheterna för laser i behandlingsarsenalen.