FoU-ENHETENS ÅRLIGA DOKTORANDKONFERENS 220405

Publicerad:

Följande doktorander från olika vårdområden inom NU-sjukvården presenterade sin forskning:

Fr vänster Andreas Samuelsson, Kirurgi, Tor Härnqvist, Infektion, Liselott Osberg Ferm, Palliativ vård, Reza Mokhtari, Käkkirurgi, Sadeshkumar Balasingam, Ortopedi, Suleiman Abuhasanein, Urologi, Malin Berglund, Öron-näsa och hals, Joel Larsson, Bild- och funktionsmedicin.

Gästföreläsare Anders Sandblad, PhD i AIL från Högskolan Väst, Trollhättan är den förste som doktorerat i AIL – Arbetsintegrerat lärande.

AIL är en filosofi för lärande och kunskapsutveckling, en pedagogisk metod och ett eget ämne för forskning och forskarutbildning.