FoU-enheten uppmärksammar Andreas Samuelsson

Uppdaterad:
Publicerad:

Överläkare Andreas Samuelsson, Kirurgkliniken, NU-sjukvården har beviljats ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå.

Totalt bedömdes 64 ansökningar och 14 tjänster beviljades.
Tjänstekonstruktionen innebär att man under två år kan ta ut ALF-finansierad forskningstid om 50 %. Det finns tyvärr ingen möjlighet till förlängning av tjänsten.
Tjänsten ska tillträdas 1 januari 2023.