Forum vårdbyggnads vårkonferens 11-12 maj

Uppdaterad:
Publicerad:

Forum vårdbyggnad och CVA bjuder in till två dagarnas konferens, på plats i Göteborg eller med digitalt deltagande. CVA arrangerar den andra dagen på konferensen men vi deltar även i några av första dagens programpunkter.

Dag 1 har temat Lokaleffektivitet inom vården och aktuella psykiatriprojekt och är på Scandic Crown. Dag 2 har temat Nära vård och är på Chalmers Kårhus.

Båda dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner som vi tror kommer att vara både releventa och intressanta för många i vårt nätverk. Under CVA:s dag belyser vi hur vi och andra arbetar med Näravård-omställningen ex utifrån det senaste konceptprogrammet för vårdcentraler, studentprojekt och med initiativ nationellt och internationellt.

Pris: Medlemmar i Forum vårdbyggnad 5500 kr för 2 dagar, 4000 kr för 1 dag. Icke medlemmar 8000 kr för 2 dagar, 5000 för 1 dag (alla belopp är ex moms).

Deltagande genom Zoom är möjligt och antecknas då vid anmälan. Samma priser gäller.

Mer information, program och anmälan hittar ni på Forums hemsida