Uppdaterat provtagningsunderlag

Uppdaterad version av provtagningsunderlag för EDI-beställningar, med nya telefontider till provtagningen på NÄL och Uddevalla sjukhus. 

Observera att dokumentet är tvåsidigt. 

 

Provtagningsunderlag för EDI-beställningar