Brist på rör för Glukosprovtagning

Ersättande rör och provtagningsrutin vid brist på FC-mixture rör (rosa kork)

Vid leveransproblem av rör med rosa kork från ordinarie leverantör införs en tillfällig rutin för att säkerställa att analys av glukos kan utföras.

Se labmeddelande:
Regional Laboratoriemedicins rekommendation för tillfällig rutin under rörbrist av FC-mixture.

För nivåskillnader se rekommendationen.

Kontakta Depå Sisjön vid frågor om rörleveranser:
Tel:                010-44 10 200
e-post:           sisjodepan.regionservice@vgregion.se


Övriga frågor hänvisas till Kundtjänst på respektive lab.