Driftstörning 19/12 -svar som saknas?

2023-12-20 15:00
Efterdyningar med att provsvar inte levererats till kund.
Detta gäller prover inkomna under eftermiddagen 19/12 kl 13-18.
Proverna är analyserade, men svaren finns kvar i mellanprogramvaran. 
Klinisk kemi har försökt leta fram provsvar. Svårt arbete.
Tveka inte att ringa lab om ni saknar svar!

2023-12-19 17:00
Driftstörningen är nu åtgärdad.
Driften är nu normal på Klinisk kemi NÄL.

 

2023-12-19 kl 15:00
Driftstörningar på Klinisk kemi sedan kl 13:00.
Labdatasystemet fungerar delvis, leverantör och VGR-IT är meddelade.
Vi har dock svårt att hantera efterbeställningar.
Vi ursäktar oss för det besvär detta kan medföra våra kunder och hoppas det blir löst under kvällen.