Förändringar gällande Iohexol Klinisk kemi NÄL

Som ett led i samordningen av analyser inom Regional laboratoriemedicin kommer referensintervallet1 för relativt iohexolclearance (GFR(Iohexol) rel) att ändras.

Klicka här för att komma till labmeddandet.