Ökade provmängder kan ge förlängda svarstider över Jul- och Nyårshelgerna!

2022-12-16:

Kraftigt ökade provmängder för SARS-CoV-2/Flu/RSV akut-PCR kommer leda till förlängda svarstider. Tänk på att inte ringa och efterlysa provsvar eftersom det innebär att det tar ännu längre tid att producera svar. Provsvaret kommer i Melior så fort det är möjligt.

Övriga odlingar och analyser kan komma att påverkas under jourtid och på helgerna framåt och ev ge förlängda svarstider.

För frågor och oklarheter mejla instruktör Darinka B Andersson på darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se