Diagnostik av virusorsakad diarré utförs vid Klinisk mikrobiologi NÄL

Ny analys Gastroenterit virus-PCR utförs på Klinisk mikrobiologi NÄL.

Analysen omfattar Adenovirus, Astrovirus, Calicivirus (Norovirus och Sapovirus) och Rotavirus. Klicka här för att komma till labmeddelandet