220926 Ny beställningsblankett Klinisk mikrobiologi

220926 Ny beställningsblankett gul A5 Klinisk mikrobiologi

Den nya beställningsblanketten innehåller bl a kryssrutor för de olika SARS analyserna, den nya virala gastroenterit-PCR analysen och för vävnad. Provlokal för ESBL och VRE finns förskrivet samt en ruta för annan provlokal. Det finns även en ny ruta som heter Ange antibiotika där man kan skriva in det som pågående eller planerad behandling. Går att beställa från denna vecka från Marknadsplatsen, artikelnummer 102767969. Den är fortfarande gul.

imagejqe9t.png
image5gmkn.png