Förändring avseende utökad svalgodling

Labmeddelande från Klinisk mikrobiologi!

Klinisk mikrobiologi är en regional verksamhet, där laboratorierna på NÄL, SÄS och SU utgör en organisatorisk enhet. Vi ser nu över våra analyser och metoder för att åstadkomma en enhetlighet i regionen.

Utökad svalgodling – tillägg av analyser

Vid komplicerade fall av svalginfektioner kan det ibland finnas skäl att utföra en bredare diagnostik, s k utökad svalgodling, som kan beställas på samtliga laboratorier i regionen. Uppge specifik indikation för utökad analys.

I utökad svalgodling ingår odlingsdiagnostik av bakterier som kan orsaka olika typer av luftvägsinfektioner. Den utförs på Klinisk mikrobiologi NÄL. Dessutom ingår riktad PCR-analys för Fusobacterium necrophorum och Arcanobacterium haemolyticum. PCR-analysen utförs på Klinisk mikrobiologi SU i Göteborg och besvaras och debiteras separat.

Svalgodling vid okomplicerad svalginfektion är oförändrad.

Svalgodling omfattar betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G. Indikation för denna analys är vanligen recidiv av antibiotikabehandlad tonsillit, misstanke om bakteriell tonsillit vid negativt Strep A test eller smittspårning av grupp A streptokocker (S pyogenes). Andra bakterier än betahemolytiska streptokocker har tveksam klinisk relevans vid okomplicerad svalginfektion.

För svalgdiagnostik vid andra frågeställningar hänvisas till analyslistan eller kontakt med laboratoriet för rådgivning.

Medicinska frågor:
Läkare
Nina Kamenska
0104 35 30 35
nina.kamenska@vgregion.se

Frågor om provtagning:
Instruktör 
Darinka Bogicevic Andersson
010-435 30 34
darinka.bogicevic-andersson@vgregion.se