SU inför ny plattform för HPV

HPV: Ny plattform för påvisning av humant papillomvirus (HPV) inom cervixcancerprevention

Förändringen innebär ingen skillnad i beställningsförfarande jämfört med tidigare. 

Klinisk mikrobiologi på Sahlgrenska universitetssjukhus inför en ny plattform för påvisning av humant papillomvirus (HPV) den 16 mars 2022. Med den nya tekniken (Abbott Alinity M) kan fler högriskvarianter identifieras än med tidigare (Roche Cobas 4800). Typerna 16, 18 och 45 kommer att påvisas individuellt, och övriga högrisktyper i grupp: I grupp A typerna 31/ 33/ 52/ 58, och i grupp B typerna 35/ 39/ 51/ 56/ 59/ 66/ 68. 

Påvisning av HPV typ 45 kommer att leda till samma uppföljning och handläggning som för typerna 16 och 18. Påvisning av HPV tillhörande grupp A eller B kommer under närmaste tiden följas upp och handläggas på samma sätt som man hittills gjort för ”övrig högriskgrupp”. 

I framtida vårdprogram kommer troligen uppföljning för HPV grupp A och B skilja sig åt eftersom HPV-typerna i grupp A innebär högre risk för cellförändring (dysplasi) än de i grupp B (dock inte lika hög som för HPV typ 16, 18 eller 45). 

Förändringen innebär ingen skillnad i beställningsförfarande jämfört med tidigare. 

Vid frågor kontakta: 
Katarina Lindström
telefon 031-342 67 43

Klinisk mikrobiologi
HPV-laboratoriet SU