Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobilt närsjukvårdsteam i Fyrbodal

Mobila närsjukvårdsteamet

Sedan i somras är NU-sjukvårdens mobila närsjukvårdsteam Fyrbodal igång.

Målgruppen för närsjukvårdsteamet är samma som för MÄVA-avdelningarna (medicinsk äldrevårdsavdelning) på Uddevalla sjukhus. Det handlar om medicinskt multisjuka patienter över 75 år och som har kommunal hemsjukvård. Därför är det naturligt att organisatoriskt placera närsjukvårdsteamet tillsammans med MÄVA i NU-sjukvårdens akutmedicinklinik.

– Det finns flera fördelar med att koppla medarbetarna i teamet till våra vårdavdelningar, säger Anette Buhr, vårdenhetschef på MÄVA 1. I teamet finns fyra sjuksköterskor och fyra överläkare som växlar mellan att arbeta på MÄVA-avdelning och i teamet. Medarbetarna känner vården både inne och utanför sjukhuset. Och de möter samma patienter både på vårdavdelning och i hemmet.

Nöjda patienter

Patienten blir inskriven i teamet antingen vid utskrivning från vårdavdelning, eller på initiativ från den kommunala vården. Tanken är att teamet ska kunna fortsätta att ge specialistvård till patienten i hemmet efter slutenvård på sjukhuset, eller i vissa fall helt kunna undvika slutenvård genom att ge patienten nödvändig vård hemma.

– Det är annorlunda att åka hem till patienter, än att låta dem komma till sjukhuset, säger Sofia Zackrisson, överläkare. Det är helt andra förutsättningar, för man måste ta hänsyn till hur patienten har det i hemmet, och vad de kan och inte kan göra.

– Det vidgar våra vyer att möta patienten i hemmiljön, inflikar Emilia Sahlberg, sjuksköterska.

– Den stora fördelen är att de slipper åka till sjukhuset. De patienter som vi hittills har träffat är nöjda, även deras anhöriga, fortsätter Sofia Zackrisson.

Kan ta emot fler patienter

– Vi kan ha 25 till 30 patienter inskrivna. Under hösten har det oftast varit mellan 10 till 15 patienter i teamet. Vi vill uppmana alla slutenvårdsenheter att kontakta teamet för att se om de kan vara ett komplement efter utskrivning från slutenvården, säger Kristina Ekeroth, avdelningschef för MÄVA 2.

– Nu förbereder vi för att starta ett andra närsjukvårdsteam under 2019, avslutar Kristina Ekeroth.

Omställningen av hälso- och sjukvården

Regionfullmäktige har antagit en gemensam strategi för att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Satsningen på mobil närsjukvård är en del av att utveckla och stärka den nära vården, alltså den vård som invånare och patienter behöver ofta. 

Läs mer.

Fakta: Mobil närsjukvård Fyrbodal

Teamarbetet sker i samspel med den kommunala hemsjukvården, men ska inte ta över hemsjukvårdens ansvar.

Under tiden en patient är inskriven, är det närsjukvårdsteamet som har det medicinska ansvaret för patienten (inte primärvården).

Kontakta Mobil närsjukvård Fyrbodal
telefon 010-435 01 04
mån-fre 08.15-16.00

Senast uppdaterad: 2018-12-23 08:23