Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Artificiell intelligens testas vid mammografigranskning

Mammografienheten i NU-sjukvården kontrollerar kvinnor som är 40-74 år med 21 månaders mellanrum. Syftet är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge symtom. Nu testar enheten om artificiell intelligens (AI) kan ge en mer effektiv bildgranskning med bibehållen hög kvalitet.

Mammografiundersökning, eller screening, sker på Uddevalla sjukhus eller i någon av de två mobila enheter som undersöker kvinnor på andra platser i Fyrbodal. Vid undersökningen tas röntgenbilder av brösten som därefter granskas manuellt av röntgenläkare och erfarna mammografisjuksköterskor.

– Vi är alltid två personer som granskar varje bild oberoende av varandra, säger Maria Edegran, överläkare i radiologi på mammografienheten på Uddevalla sjukhus. Med tanke på att vi screenar 72000 kvinnor per år blir det ett stort bildmaterial som ska granskas.

Under tre månader har mammografienheten testat en AI-lösning som analyserar varje bild innan den granskas manuellt. Bilden blir kategoriserad utifrån hur sannolikt det är att patienten har cancer, och systemet markerar olika sorters fynd i bilden. Det är inte en helt automatiserad lösning, men en vägledning för radiologerna.

– Nu ska vi utvärdera testet, innan vi väljer hur vi vill gå vidare, säger Maria Edegran. En lösning med artificiell intelligens skulle kunna innebära att vi kan prioritera granskningen av bilder med högre sannolikhet för cancer. Då kan vi eventuellt kalla in patienter med cancer snabbare till behandling än idag.

Systemet kan också fungera som ett stöd vid utbildning av ST-läkare, som då kan jämföra sin egen bildgranskning med systemets analys.

– Ett AI-system kan bidra till ökad trygghet i analysarbetet både för läkare under utbildning och för erfarna röntgenläkare, säger Maria Edegran.

Bland de bästa i landet på att upptäcka cancer vid screening

NU-sjukvården är redan idag bland de bästa sjukhusen i landet på att upptäcka bröstcancer vid screening. Hela 74 procent av alla bröstcancerfall upptäcks efter screening, jämfört med 66 procent i riket. Det gör att NU-sjukvårdens bröstcancerpatienter ofta kan påbörja sin behandling tidigare i sjukdomsförloppet jämfört med andra delar av landet.

– För oss är det viktigt att upprätthålla korta ledtider och hög kvalitet vid bildtagning och granskning, säger Viktoria Martinsson, enhetschef för mammografimottagningen. Samtidigt är det stor brist på erfarna röntgenläkare. Om en AI-lösning i en framtid kan ersätta vissa av de moment som idag utförs av röntgenläkare betyder det mycket för patienterna.

– Kanske kan de bilder som enligt systemet bedöms som låg sannolikhet för cancer granskas manuellt av bara en röntgenläkare i framtiden. Men för att göra sådana förändringar krävs evidens och kliniska studier som visar att det är rätt väg att gå, säger Viktoria Martinsson. Samtidigt har vi redan nu sett att systemet gör nytta på olika sätt.

Fakta: NU-sjukvårdens mammografienhet

Kallar 72 000 kvinnor till screening var 21:a månad. Mottagningen finns på Uddevalla sjukhus. Två mobila enheter undersöker kvinnor på andra platser i Fyrbodal.

Av de som screenas blir 2,5 procent kallade till uppföljande undersökning. Ungefär 1 på 200 av de som screenas diagnostiseras med cancer.

Bland de bästa i Sverige på att upptäcka bröstcancer vid screening. Därför kan bröstcancerpatienter i NU-sjukvårdens område ofta påbörja sin behandling tidigare än i andra delar av landet.

Är en del av NU-sjukvårdens bröstcentrum. Det är en samlad mottagning som erbjuder mammografi, patologi, bröstkirurgi och cytostatikabehandling. Arbetssättet kallas för ”one-stop-clinic”.

Testar artificiell intelligens (AI) för att hitta cancertumörer i mammografibilder. På sikt kanske smarta system kan ersätta delar av den idag manuella bildgranskningen.

Fakta: Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) (engelska: Artificial intelligence, även machine intelligence, MI) är intelligens som uppvisas av maskiner. AI-system är medvetna om sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att framgångsrikt uppnå sina mål, exempelvis genom automatiserat lärande.

Läs mer på Wikipedia.

Senast uppdaterad: 2018-09-16 11:52