Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad kvalitet inom mammografin

Viktoria Martinsson, Maria Edegran

NU-sjukvårdens mammografienhet är bland de bästa i landet på att upptäcka bröstcancer vid screening. Bakom resultatet ligger ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten på de bilder som tas vid mammografiundersökningen. Nu är de en av kandidaterna till NU-sjukvårdens kvalitetspris 2018.

NU-sjukvårdens andel upptäckt cancer vid screening är 74 procent jämfört med 65 procent för hela Sverige. Det gör att fler patienter har möjlighet att påbörja behandling tidigare i sjukdomsförloppet. 

– Det är glädjande att vi har goda resultat, säger Maria Edegran, överläkare vid mammografienheten. Det är också bra att känna att vårt kvalitetsarbete ger effekt. 

Kvalitetsarbete

Mammografienheten har arbetat mycket med kvaliteten i granskningsarbetet av bilderna. För att kunna ge patienterna optimal bildtagning arbetar mammografin utifrån ett arbetssätt som heter PGMI: perfekt, god, moderat, inadekvat bild. 

- I Sverige råder ingen samsyn på behovet av en nationell kvalitetsmanual inom mammografiscreening så som i exempelvis Norge, säger Viktoria Martinsson, chef för mammografienheten. Eftersom det är en stor brist började vi med att studera Norges kvalitetsmanual, framför allt PGMI eftersom de har lång erfarenhet av detta. 

Två sjuksköterskor har utvecklat ett sätt att dokumentera kvaliteten på bilderna för att sedan återkoppla till varje sjuksköterska två gånger per halvår för att de individuellt ska kunna höja kvaliteten som bildproducenter. 

Det har också lett till att mammografin behövt ta färre bilder, vilket i sin tur leder till mindre strålning för patienterna. 

– Skickligheten vad gäller granskningsarbetet är mycket viktigt för ett gott resultat och bättre tagna bilder underlättar bedömningen, säger Maria Edegran.

NU-sjukvårdens kvalitetspris

Under året har NU-sjukvårdens verksamheter fått nominera framgångsrika kvalitets- och utvecklingsprojekt. Fem av de nominerade har av en jury valts ut till att bli kandidater till kvalitetspriset. Vinnaren utses på NU-sjukvårdens kvalitetsdag 23 november. Priset är 10 000 kronor som ska gå till utvecklingsarbete i verksamheten.

2017 års vinnare var NU-sjukvårdens ögonklinik.

Fem kandidater

Fem utvecklingsprojekt har valts ut som kandidater till kvalitetspriset 2018:

• Avdelning 51

• Förlossningen/AnOpIVA

• Mammografin

• Kvinnokliniken

• Samverkande sjukvård

Senast uppdaterad: 2018-11-20 13:36