Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mögelfynd i våtutrymmen på barn- och ungdomsavdelning på NÄL

Prover som tagits i våtutrymmen på barn- och ungdomsavdelning 23 på NÄL visar att det finns förhöjda halter av mögelsvamp. Nu görs ytterligare provtagningar för att fastställa hur omfattande problemen är. I takt med att bilden klarnar, kommer beslut att fattas om vilka åtgärder som ska vidtas på såväl kort som lång sikt.

Inga patienter har insjuknat i svampsjukdom

– Det är mycket ovanligt att friska människor påverkas, säger chefläkare Magnus Söderbergh. Barn- och ungdomskliniken har gått igenom patientjournaler tillbaka till 2010 utan att hitta någon barnpatient som insjuknat i allvarlig svampinfektion. Men för barn med kraftigt nedsatt immunförsvar kan förekomst av mögelsvamp vara mycket farligt. Därför tar vi detta på största allvar.

Svar på nya prover innan julhelgen

Det var när tillväxten av synliga mögelsvampar under hösten ökade i våtutrymmena på avdelning 23 som avdelningen beslutade att ta prover på väggarna. I provsvaren som kom 30 november hittades mikroorganismer av olika sorters mögelsvamp. Nu behövs mer fakta och därför gjordes en omfattande provtagning på både väggar och luft torsdag den 13 december. Analyserna tar en vecka, vilket betyder att svar på proverna beräknas komma innan julhelgen.    

Västfastigheter förbereder insatser redan nu

– Vi behöver få mer information om mögelsvamparna också finns i förhöjda värden i inomhusmiljön eller om det bara rör sig om påväxt lokalt på väggarna. Men det står redan nu klart att vissa våtutrymmen behöver åtgärdas och Västfastigheter förbereder fastighetstekniska insatser, säger Thomas Bjarnemo, teknisk chef på Västfastigheter.

 Skyndsamt agerande för att säkra vårdmiljön

–  Vi agerar nu skyndsamt och kraftfullt tillsammans med Västfastigheter för att komma tillrätta med problemet för att säkra vårdmiljön för patienterna på barnavdelningen, säger biträdande sjukhusdirektör Anders Kullbratt.

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst
telefon 010-435 65 01
e-post nu.kommunikation@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-13 14:33