Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt team hjälper patienter med flera frakturer

För den som drabbats av två eller flera frakturer efter en trafikolycka eller annat yttre våld handlar vägen tillbaka till vardagen kanske främst om vad som händer efter operationerna. NU-sjukvårdens nya mobila traumarehabteam samordnar patientens insatser från sjukhus, primärvård och kommun.

För sex år sedan tog NU-sjukvården bort vårdplatserna för allmänrehabilitering på sjukhuset. Patienterna får istället rehabilitering i hemmet, med hjälp av primärvården och kommunen, och på NU-sjukvårdens öppenvårdsmottagningar för sjukgymnastik och arbetsterapi.

Detta gäller exempelvis vuxna patienter som fått flera frakturer efter ett trauma, vilket innebär någon form av kraftigt yttre våld. Det kan exempelvis vara trafikolyckor eller arbetsplatsolyckor. Patienter som drabbats av stroke, hjärnskador och ryggmärgsskador får fortfarande rehabilitering på sjukhuset.

Samordningen har fungerat dåligt

Flera avvikelser, en lex Maria-anmälan och klagomål från patienter och anhöriga de senaste åren visar att rehabiliteringen för dessa patienter har saknat kontinuitet och samordning.

– Med facit i hand kan vi konstatera att eftervården för traumapatienter med två eller flera frakturer inte har fungerat tillräckligt bra, säger Radka Kühnel, överläkare inom geriatrik på ortopedkliniken och läkare i det nya teamet.

Först i VGR med mobilt team

NU-sjukvården har inte varit ensamma inom VGR om att stänga vårdplatser för allmänrehabilitering men sjukhuset är nu först med ett nytt mobilt traumarehabiliteringsteam för att åtgärda bristerna.

I teamet ingår läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. De arbetar på konsultbasis, på uppdrag från remitterande ansvarig läkare, men tar inte över ansvaret för vården av patienten

Vilka patienter?

• Två eller flera frakturer, efter trauma

• Inga hjärnskador

• Inga ryggmärgsskador

• Över 18 år

Vad gör teamet?

• Arbetar på konsultbasis

• Upprättar rehabiliteringsplan

• Samordnar kontakterna

• Gör hembesök, vid behov

Senast uppdaterad: 2018-02-06 09:55