30 år sedan NÄL öppnade

20 januari 1988 flyttade de sista patienterna från lasaretten i Vänersborg och Trollhättan till det nybyggda Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, som ligger vid kommungränsen mellan de två kommunerna. Idag är NÄL ett stort länssjukhus, med bland annat den största akutmottagningen i Västra Götalandsregionen.

Det finns fler bilder på NU-sjukvårdens Facebooksida.

Öppnandet av NÄL 1988 var en viktig händelse. Här följer ytterligare viktiga händelser som har påverkat sjukvården i Fyrbodal:

1783
Sjukhus på nuvarande Riksbankstomten i Vänersborg

1802
Första sjukhuset i Uddevalla

1870
Uddevalla lasarett öppnar

1879
Vänersborgs lasarett startar sin verksamhet

1905
Restad gård mentalsjukhus i Vänersborg står färdigt

1912
Maria Alberts stiftelses sjukhus öppnar i Trollhättan med 24 vårdplatser

1930
Källshagens mentalsjukhus öppnar i Vänersborg

1963
Nytt centrallasarett – med ”sjukhusskyskrapa” – invigs i Uddevalla

1964
Trollhättans lasarett öppnas

1967
Landstingen får ansvar för mentalvården, som tidigare var statens ansvar

1979
Om- och tillbyggnader av Uddevalla centrallasarett

1982
Beslut att bygga NÄL i Trollhättan

1987
Landets första mammografibuss i Bohuslandstingets regi

1988
Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan slår upp dörrarna.

1996
Bohuslandstinget och Norra Älvsborgs läns landsting går samman och bildar NU-sjukvården

1999
Västra Götalandsregionen övertar sjukvården från de tidigare landstingen

2011
Brinkåsen i Vänersborg öppnar som ett av Sveriges mest moderna sjukhus för vuxenpsykiatrisk slutenvård

2015
Specialistvården på lokalsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors övergår till den privata utföraren Praktikertjänst

Senast uppdaterad: 2018-01-21 10:12