Förlossningen och AnOpIVA tränar tillsammans

Simuleringsträning

På förlossningsavdelningen på NÄL uppstår ibland akuta situationer där medarbetare både från förlossningen och från AnOpIVA behöver larmas för att bistå i förlossningsrummet. Sedan hösten 2016 har medarbetare på förlossningsavdelningen och från AnOpIVA utbildat sig i kommunikation vid akuta situationer enligt CEPS-metodiken.

Simulering viktig del av utbildningen

När vi i efterhand analyserar avvikelser och IVO-ärenden är bristande kommunikation mellan olika yrkesgrupper en ofta återkommande orsak till att fel eller missförstånd uppstår. Det gäller inte bara inom kvinnosjukvården. Det ser likadant ut i de flesta delar av sjukvården.

CEPS-metodiken (Centrum för Patientsimulering) är en pedagogisk modell för intraprofessionellt och intradiciplinärt samarbete. 

Genom träning och simulering i egna lokaler på förlossningavdelningen. Under utbildningen bildar medarbetare från förlossningsavdelningen och från AnOpIVA ett gemensamt team runt patienten. Övningarna filmas och analyseras i efterhand och återkoppling sker tillsammans med två instruktörer.

NU-sjukvårdens kvalitetspris

Under året har NU-sjukvårdens verksamheter fått nominera framgångsrika kvalitets- och utvecklingsprojekt. Fem av de nominerade har av en jury valts ut till att bli kandidater till kvalitetspriset. Vinnaren utses på NU-sjukvårdens kvalitetsdag 23 november. Priset är 10 000 kronor som ska gå till utvecklingsarbete i verksamheten.

2017 års vinnare var NU-sjukvårdens ögonklinik.

Fem kandidater

Fem utvecklingsprojekt har valts ut som kandidater till kvalitetspriset 2018:

• Avdelning 51

• Förlossningen/AnOpIVA

• Mammografin

• Kvinnokliniken

• Samverkande sjukvård

Senast uppdaterad: 2018-11-22 20:27