Jobbevent 2016

NU-sjukvårdens jobbevent för att locka blivande och färdiga sjuksköterskor till sjukhuset har blivit något av en tradition. Höstens upplaga den 27 september lockade ett 50-tal besökare.

Huvudprogrampunkten var som vid tidigare tillfällen en minimässa där representanter från olika verksamheter fanns på plats för att berätta vad de kan erbjuda dem som börjar arbeta i NU-sjukvården. Medan några besökare hade målet klart, var andra mer öppna med vilka vägar de vill gå.

– Jag vill bli anestesisjuksköterska och ser jobbeventet som ett bra tillfälle att få mer information om avdelningar att börja på, sa Anna Jonasson, som läser sista terminen på Högskolan Västs sjuksköterskeutbildning.

– Bilden klarnar inte direkt, men det kanske är bra. Då kan vi gå hem och reflektera lite till. Det var till exempel många verksamheter som vi inte trodde man kunde börja på som ny sjuksköterska, som MAVA och barn. Det är bra att komma till ett sånt här jobbevent så man får veta mer, sa Johanna Sahlvik och Åsa Olsson, som också läser sista terminen på Högskolan Västs sjuksköterskeutbildning.

Sjuksköterskestudenterna Johanna Sahlvik och Åsa Olsson fick med sig många intryck och mycket att fundera på innan de bestämmer sig för var de vill jobba. 

Viktigt vara med

Kvinnoklinikens avdelningar hade gjort gemensam sak och stod ihop för att berätta om jobb inom kvinnosjukvården.

–  Vi har en rolig och varierande arbetsplats där du kan jobba med allt från unga kvinnor till cancersjukvård. Det känns viktigt att vara med här idag, tyckte Charlotte Eriksson, från avdelning 65 och Birgitta Andersson från BB. 

Jobbeventet inleddes med en föreläsning om NU-sjukvårdens Proact-utbildning som syftar till att lära sig att identifiera kritiskt sjuka patienter på vårdavdelningar.

Föreläsning om akutomhändertagande

Narkosläkare Dennis Wiberg stod för ett uppskattat inslag när han berättade om NU-sjukvårdens ProAct-utbildning och vilka insatser man ska tänka på när en patient som blivit akut livshotande sjuk behöver tas om hand. Bra och nyttig information, tyckte bland andra sjuksköterskestuderande Malin Andersson, Therese Göthberg och Maria Spez. De sög åt sig kunskaperna direkt inför en tenta i akutsjukvård som väntade dem senare i veckan.   

"Vi har blivit proffsigare"

Jobbeventet arrangeras av HR-enheten. Biträdande HR-chef Kerstin Blomgren var mer än nöjd när kvällen var slut och ytterligare ett event var i hamn.

– Vi har hittat ett upplägg som satt sig. Det har varit en god stämning och jag tycker att vi har blivit proffsigare. Nu står vi från NU-sjukvården och marknadsför oss som ett sjukhus där vi visar vår bredd och hur många olika valmöjligheter det finns för den som vill jobba hos oss.  

 

 

Gustav Aspén och Jennie Mosseby är relativt nya sjuksköterskor på avdelning 52 - GOA.
- Fråga mycket och var inte rädda, var deras uppmaning.

Malin Andersson, Therese Göthberg och Maria Spetz såg jobbeventet som ett bra tillfälle att få veta mer om NU-sjukvårdens verksamheter.

Anna och Sandra, sjuksköterskor på hjärtavdelning 43-44, i samspråk med en av drygt 50 besökare. 

I kirurgiklinikens monter kunde besökarna tävla om vem som snabbast plockade ut agraffer ur en svamp. På så sätt fick verksamheten inte bara fram en vinnare, utan också en lista över presumtiva medarbetare att kontakta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31