Nytt schema ger bättre arbetsvillkor

Till våren startar pilotprojektet 80:10 på NU-sjukvårdens ortopedklinik. Det innebär att sjuksköterskor på avdelningarna 52 och 55 kommer att arbeta 80 procent med vården av patienter, medan resten av tiden schemaläggs för kompetensutveckling och personlig reflektion.

Projekt 80:10 har tagits fram av NU-sjukvårdens ortopedklinik som ett svar på de svårigheter kliniken har haft det senaste året att rekrytera nya sjuksköterskor.

– Vi har lyssnat på sjuksköterskorna, både de som är kvar hos oss och de som av olika anledningar valt att sluta, säger Arvin Yarollhai, verksamhetschef på ortopedkliniken.

Nöjda medarbetare ger nöjda patienter

I korthet innebär 80:10 att en sjuksköterska som har en heltidstjänst arbetar 80 procent med vården av patienterna, och har 10 procent av arbetstiden schemalagd för utbildning och annan kompetensutveckling medan de resterande tio procenten är vikta åt personlig utveckling och reflektion.

– De största vinnarna kommer att bli våra patienter. Nöjda medarbetare ger nöjda patienter och bättre vårdkvalitet, säger Magnus Fondin, avdelningschef på avdelning 52.

Gäller även befintlig personal

Nu drar rekryteringen igång av sjuksköterskor till ortopedavdelningarna 52 och 55 på NÄL i Trollhättan. I mitten av mars nästa år börjar dessa två avdelningar att arbeta enligt konceptet 80:10, och det gäller även befintlig personal på 52:an och 55:an.

– Vi är övertygade om att vi är på rätt spår. Avgångsenkäterna visar att otillräckliga utvecklingsmöjligheter och hög belastning, utan tid till återhämtning, är de vanligaste orsakerna till att sjuksköterskor slutat hos oss, säger Peter Bolin, avdelningschef på avdelning 55.

Förväntan inför projektstart

Det är inte bara cheferna som tror på projektet, utan även de sjuksköterskor som arbetar på de berörda avdelningarna ser fram emot det nya arbetssättet.

– Rent spontant känns det som en dröm som går i uppfyllelse, säger Jennie Mosseby, sjuksköterska på avdelning 52, och får medhåll av kollegan Gustav Aspén, även han sjuksköterska på avdelning 52.

– Arbetsmiljön kommer att bli mycket bättre, arbetslusten kommer att öka och patienterna kommer att bli nöjdare, säger han.

Attrahera sjuksköterskor utanför NU-sjukvården

Syftet med 80:10 är att behålla de sjuksköterskor som arbetar på avdelningarna 52 och 55, och att i första hand attrahera sjuksköterskor som i dag inte arbetar någon annanstans inom NU-sjukvården.

Pilotprojektet beräknas att pågå under två år. Sedan ska det utvärderas utifrån de mål som sjukhusledningen har satt upp som krav för att 80:10 eventuellt ska kunna permanentas.

Finansieras genom lägre sjukfrånvaro

Ortopedkliniken får ingen extra finansiering för pilotprojektet, det ska rymmas inom befintlig budgetram.

– Vi utgår från att den ekonomiska kalkylen ska gå ihop, genom att kostnaderna för ohälsa och sjukfrånvaro hos medarbetarna förväntas minska, säger Arvin Yarollhai, verksamhetschef för ortopedkliniken.

– Dessutom räknar vi med att successivt kunna fasa ut användandet av bemanningssjuksköterskor, och ersätta dem med fast personal.


Kontakt

Arvin Yarollhai,
verksamhetschef,
ortopedkliniken
tel: 010-435 37 92
arvin.yarollahi@vgregion.se

NU-sjukvårdens presstjänst:
tel: 010-435 65 01
nu.kommunikation@vgregion.se


Mer information

Sök jobbet!

Jobba hos oss, som sjuksköterska


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:31