Donatorer hedras på donationsveckan

Svenskar är överlag mycket positiva till att donera sina organ, men det är bara en bråkdel som gjort sin vilja känd. För att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation och få fler människor att ta ställning arrangeras varje år donationsveckan. Årets upplaga pågår mellan den 10-16 oktober.

Josefina Söderblom, Jenny Gustafsson och Nina Ulin ser Donationsveckan som ett bra tillfälle att prata organ- och vävnadsdonationer.

Många har frågor

– Vi ser det som ett bra tillfälle att prata organ- och vävnadsdonationer. Det är många som har frågor och under en sådan här vecka får vi möjlighet att berätta varför det är viktigt att göra sin vilja känd och att praktiskt visa hur det går till att anmäla sig till donationsregistret, säger Josefina Söderblom, donationsansvarig sjuksköterska – DAS – i NU-sjukvården. 

Information och trädplantering

Under donationsveckan kommer hon tillsammans med sin kollega Jenny Gustafsson, donationsansvarig läkare (DAL) att finnas till hands för att prata donationsfrågor med såväl personal som patienter och besökare på NU-sjukvårdens sjukhus. Nina Ulin, som också är DAS i NU-sjukvården är i år tillförordad regional DAS och jobbar med att ge stöd till regionens donationsverksamhet.

Utöver satsningarna på information är årets stora begivenhet att det kommer att planteras ett träd på NÄL:s sjukhusområde för att hedra NU-sjukvårdens donatorer.

– Det känns bra att vi planterar det här trädet. Det blir ett fint ställe som anhöriga kan få ta del av, säger Josefina Söderblom.   

Fyra till sex organdonationer i NU-sjukvården

Inom NU-sjukvården genomförs fyra till sex organdonationer per år. Utöver det genomförs kontinuerligt donationer av hornhinnor och hjärtklaffar.

Organen opereras ut från organgivaren på NÄL och de flesta transplantationer sker sedan på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Men organen kan också transporteras till andra transplantationskliniker.

När kan en organdonation vara möjlig?

En organdonation kan bara bli aktuell när en patient avlider på intensivvårdsavdelningen och samtidigt vårdas med respirator. Vävnader, som hornhinnor och hjärtats klaffar, kan alla som avlider på ett sjukhus donera.

– Eftersom det finns mycket rädslor kring donation är det viktigt att bidra till ökad kunskap och information till dem som är osäkra. Många är oroliga för att de inte ska få den vård de behöver om de har sagt ja till donation, men självklart gör sjukvården alltid allt den kan för att rädda livet på patienterna, säger Josefina Söderblom.

Tar reda på patientens vilja

Före en eventuell donation måste sjukvården, enligt lag, göra en samtyckesutredning, för att ta reda på patientens inställning till donation. Den får inte göras förrän en patient har avlidit och bara om en organ- eller vävnadsdonation är möjlig.

Alla människor, oavsett ålder och tillstånd kan anmäla sig som donator. Det är sedan sjukvårdens ansvar att stå för kvalitetskontrollen.

En enda donator kan rädda åtta liv

Varje donator kan i bästa fall rädda livet på åtta personer.

– Det är fantastiskt att en enda donator kan rädda livet på så många människor och att så många vill hjälpa till genom att donera sina organ, säger Josefina Söderblom.

Det händer under veckan

● Donationsansvariga äger tillsammans med intensivvårdsavdelningen NU-sjukvårdens instagramkonto NU-sjukvårdens instagramkonto

● 10 oktober: kl. 11-13 är det information och möjlighet att anmäla sig till donationsregistret utanför matsalen på NÄL och kl 13-14 i huvudentrén.

● 11 oktober: kl. 11-13 är det information och möjlighet att anmäla sig till donationsregistret utanför matsalen på Uddevalla sjukhus och kl 13-14 i huvudentrén.

● 12 oktober?? Donationsträd invigs på NÄL för att hedra NU-sjukvårdens donatorer.

● Informationsmaterial kommer att finnas utlagt, bland annat på borden i matsalen.

Kontakt

Donationsansvarig sjuksköterska Josefina Söderblom 010- 435 13 58 josefina.m.soderblom@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31