AT-läkare lär sig använda ultraljud som stetoskop

När Emil Stefors började som AT-läkare våren 2014 nappade han på den nya möjligheten att arbeta med ett förbättringsprojekt under sin AT. Nu är utbildningen om akut ultraljud en del av den ordinarie verksamheten för AT-läkare i NU-sjukvården.

Det var Emil Stefors egen nyfikenhet som gjorde att hans förbättringsprojekt kom att handla om att ge AT-läkarna möjlighet att träna på att använda ultraljud som en kompletterande diagnosmetod på akutmottagningen.

– Jag lyssnar gärna på medicinska podcasts och just inom akutmedicin ingår akut ultraljud ofta som ett naturligt inslag, säger han.   

– Så det här var något jag ville lära mig mer om.

Snabbare och strålningsfritt

Ultraljudet utvecklades under 1960-talet, som en metod för att kunna följa fosterutvecklingen hos gravida kvinnor. Men de senaste 10-15 åren har allt fler läkare, inte minst i USA, börjat använda ultraljud vid akuta sjukdomstillstånd för att undersöka exempelvis hjärta, blodkärl, lungor och njurar.

Inom NU-sjukvården används ultraljud på det här sättet främst på akutmottagningen och IVA.

– Ultraljud ger svar direkt, istället för att patienten och läkaren måste vänta på resultatet från en eller flera röntgenundersökningar. Dessutom slipper patienten strålning och kan själv vara delaktig i undersökningen.

– I vissa situationer kan ultraljud vara direkt livräddande, eftersom rätt behandling kan sättas in snabbare, säger Emil Stefors.

I början av förra året drog Emil Stefors igång ett pilotprojekt för de AT-läkare som just då var placerade på medicinkliniken, tillsammans med honom. Gensvaret blev stort, både hos AT-läkarna och specialisterna, och snart blev ultraljudsutbildningen öppen för alla AT-läkare. Sammanlagt blev det nio tillfällen under förra året, med instruktörer från olika kliniker, främst akutmedicinkliniken och AnOpIVA.

Använd ultraljudet som stetoskop

Efter en gemensam introduktion om dagens tema fick deltagarna ägna tiden att träna på varandra för att lära sig att använda ultraljudsapparaterna på samma sätt som ett stetoskop. I stället för att lyssna kan de se om hjärta och lungor, men också andra organ, ser normala ut.

– Hittills har utbildningen varit frivillig för AT-läkarna, en möjlighet för de som är intresserade att lära sig mer, om det har fungerat tidsmässigt för den klinik där de är placerade.

– Nu tar akutmedicinkliniken över ansvaret för ultraljudsutbildningen och den blir en del av akutblocket för AT-läkarna.

Rekommenderar AT i NU-sjukvården

Emil Stefors blev klar med AT i juli och han fortsätter nu inom NU-sjukvården som ST-läkare inom barn- och ungdomskliniken. Utifrån egna erfarenheter kan han rekommendera andra att söka AT i NU-sjukvården.

– Det här är ett av Sveriges största akutsjukhus, det finns en stor grupp AT-läkare, och många som engagerar sig för att driva utvecklingen framåt, säger han.

– Med förbättringsprojektet har jag lärt mig hur det är att leda ett projekt samt såklart fördjupat mig i akut ultraljud. Men framför allt tycker jag att förbättringsprojektet varit ett bra sätt att själv påverka och forma sin AT, och jag har upplevt ett stort stöd från inspirerande kollegor och AT-kansliet.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18