Tuff sommar väntar NU-sjukvården

Den här veckan går starten för årets sommar i NU-sjukvården. De första medarbetarna har gått på semester och de första vårdplatserna har dragits ner för sommarperioden. Även om det fortfarande är tidigt i juni står det redan nu klart att sommaren 2016 befaras bli en av sjukhusets svåraste somrar hittills.

– Vi kommer självklart att göra allt vi kan för att erbjuda säker och god vård. Men vi har en oerhört tuff utmaning framför oss och vi kommer i praktiken bara kunna bedriva vård som absolut inte kan vänta, bekräftar Magnus Kronvall, områdeschef för akutsjukvård och medicinkliniker och dessutom ordförande i NU-sjukvårdens sommargrupp.

Sjukvårdsrådgivningen ger råd om vård

– Vissa patienter som söker vård kommer att uppleva att de får vänta längre på hjälp då vi prioriterar att ta hand om de mest akut sjuka först. Jag vill därför understryka möjligheten att kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177, jourcentral eller sin vårdcentral först för att få råd om vård istället för att åka direkt till akuten. Det är dessutom ofta det snabbaste sättet att få hjälp. 

Färre vårdplatser när personal saknas

Det är bristen på personal i kombination med att vårdsituationen en längre tid varit ansträngd som gör att NU-sjukvården kommer att ha mycket små marginaler i sommar. De insatser som gjorts för att rekrytera personal, erbjuda egen personal särskilda sommarersättningar och att anlita bemanningsföretag har inte räckt ända fram. Ytterst påverkar det hur många vårdplatser NU-sjukvården kan ha öppna. Länge såg det ut som att antalet vårdplatser skulle bli ungefär lika många som förra sommaren. Det står nu klart att det blir färre. Prognosen ligger för närvarande på cirka 550 vårdplatser under de sommarveckor när neddragningarna är störst.

Säker vård och arbetsmiljö

– Naturligtvis hade vi önskat ett bättre läge, inte minst med tanke på tillströmningen av turister till vårt område, men det här är det vi bedömer att vi klarar av med den bemanning vi har. Det är alltid en avvägning och vi måste i första hand tänka på att de patienter vi vårdar på sjukhuset får en säker vård och att våra medarbetare erbjuds en acceptabel arbetsmiljö, säger Magnus Kronvall och fortsätter:

– Samtidigt får vi inte glömma bort att stora delar av neddragningarna görs i den planerade vården. Det ger oss ändå utrymme att fokusera på den akuta vården.

Ambulanserna rullar som vanligt

En av de verksamheter som sätts lite extra på prov i och med tillströmningen av turister är ambulansverksamheten. Deras målsättning i sommar är att alla ambulanser ska vara ute på vägarna som vanligt. Härutöver kommer extra förstärkning sättas in vid specifika tillfällen som midsommarhelgen och festivaler.

Samverkan med vårdgrannar

En förutsättning för att vården ska fungera i sommar är ett bra samarbete med kommuner och primärvård. Precis som förra året kommer NU-sjukvården att ha veckovisa avstämningar med primärvård och kommuner i syfte att fånga upp och lösa problem tidigt.

Akutmottagningen finns på NÄL

Avslutningsvis påminner Magnus Kronvall om att all akutsjukvård förutom ögonsjukvård sedan november förra året är samlad på NÄL i Trollhättan och att det är dit patienter som behöver uppsöka en akutmottagning för att få sjukhusvård ska ta sig.

– Vår akutmottagning är alltid öppen och om man blir akut sjuk och det är bråttom ska man naturligtvis inte tveka att ringa 112 eller att själv ta sig till sjukhuset för att få hjälp, säger han.

Sjukvårdsrådgivning

Tänk på att du dygnet runt kan kontakta sjukvårdsrådgivningen, genom att ringa telefon 1177. Där arbetar sjuksköterskor som bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

Du kan också besöka sjukvårdsrådgivningens hemsida för mer information eller för att få råd om egenvård genom att klicka på denna röda banner.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18