Läkarstudenter positiva till klinisk placering i NU-sjukvården

Från höstterminen 2015 gör läkarstudenter från Göteborg hela sin kliniska placering inom NU-sjukvården och efter två terminer är utvärderingarna från studenterna mycket positiva. – De uppskattar att de får möjlighet att träffa många patienter hos oss och att de möts av ett genuint engagemang och intresse från all personal, inte bara läkarna, säger Paul Pålsson, specialistläkare AnOpIVA och övergripande studierektor för läkarutbildningen.

De blivande läkarna som kommer till NU-sjukvården befinner sig i olika skeenden av den totalt elva terminer långa läkarutbildningen.

– Vi har studenter från termin två, som får den första kontakten med sjukvården hos oss, till termin elva som gör sina sista kliniska placeringar, säger Paul Pålsson.

Till den sistnämnda kategorin hör Marcus Nyberg och Julia Widstrand. De var placerade i NU-sjukvården de sista veckorna före examen i våras.

Julia Widstrand har nu börjat som underläkare på medicinkliniken på Visby lasarett, där hon även kommer att börja AT, allmäntjänstgöring, i höst. Men de dryga två veckorna på NU-sjukvårdens barn- och ungdomsklinik i maj minns hon som positiva:

– Handledarna på barn- och ungdomskliniken var fantastiska, så engagerade och generösa, jag lärde mig jättemycket, säger hon.

Marcus Nyberg däremot har gjort flera kliniska placeringar inom NU-sjukvården, den första på infektionskliniken redan för drygt två år sedan. Förra sommaren arbetade han som underläkare på ortopedkliniken och nu i sommar arbetar han som underläkare på ÖNH/käkkirurgi.

Och till hösten börjar han AT i NU-sjukvården.

– Självklart har mitt val påverkats av att jag kommer från Uddevalla, men att jag kommer att göra AT i NU-sjukvården handlar lika mycket om att jag uppskattar bredden i variation och den mer familjära stämningen som finns på ett länssjukhus, jämfört med ett universitetssjukhus, säger han.

NU-sjukvården har haft studenter på kortare placeringar åtminstone sedan mitten av 1990-talet. De första kliniska placeringarna där studenten gör hela sin kliniska placering i NU-sjukvården startade höstterminen 2015.

– NU-sjukvården är redan ett av landets största utbildningssjukhus. Vi har ett hundratal AT-läkare och 180 ST-läkare under utbildning hos oss, säger Paul Pålsson.

– Med ett utökat engagemang i den kliniska grundutbildningen av läkare stärker vi utbildningsverksamheten på sjukhuset ytterligare.

– Den stora merparten av våra specialister och överläkare har fått sin AT och ST-utbildning på sjukhuset så utbildningsverksamheten är central för vår kompetensförsörjning, säger han.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18