NU-sjukvården satsar på egna bemanningssjuksköterskor

Nu bygger NU-sjukvårdens område för medicin- och akutsjukvård upp en intern bemanningsservice för sjuksköterskor. Egna bemanningssjuksköterskor ska göra det lättare att täcka upp vakanser vid kortidsfrånvaro.

OBS! SEDAN INTERVJUN GJORDES HÖSTEN 2016 HAR LÖNETILLÄGGET ÄNDRATS. DET ÄR NU 6 000 - 8 000 kronor. 


Den interna bemanningsservicen är ett led i områdets arbete för att komma tillrätta med verksamheternas bemanningsproblem. Sjuksköterskorna som arbetar i områdets bemanningsservice är tillsvidareanställda av NU-sjukvården och täcker upp vid frånvaro inom hela medicin- och akutområdet. För att det ändå ska bli en viss kontinuitet är sjuksköterskan kvar inom samma verksamhet ett par veckor i taget.

Fokus på patienterna

Anneli Eskola är anställd som sjuksköterska inom områdets bemanningsservice sedan i maj.

– Jag är supernöjd! Nu kan jag fokusera på patienterna och det som är positivt med att jobba inom vården. På köpet får jag dessutom lära mig massor utan att jag behöver studera vid sidan av arbetet, säger hon.

Bred kompetens för att klara arbetet 

Hon har tidigare arbetat på vårdcentral, akutmottagning, olika medicinavdelningar i både Sverige och Norge som bemanningssjuksköterska och är dessutom utbildad diabetessjuksköterska. Det gör att hon har den typ av breda kompetens som krävs för att klara arbetet som intern bemanningssjuksköterska inom området.

Möjlighet gå bredvid

– Jag ber att få gå bredvid innan jag börjar på ett nytt ställe om jag känner att jag behöver det, för det kan man få. Annars frågar jag mig bara fram på plats om jag undrar över något. Jag har aldrig känt att jag inte fått den uppbackning jag behövt någonstans, säger hon.

Extra lönetillägg kopplat till ökade krav

Arbetet som bemanningssjuksköterska ställer förutom kraven på bred kompetens att man är mycket självständig och flexibel. Därför får områdets interna bemannningssjuksköterskor ett extra lönetillägg på sin grundlön. Det ligger för närvarande på 5 000 kronor.

– Det är ett rimligt tillägg med tanke på de speciella krav vi ställer. Vi hoppas dessutom att det ska göra att vi attraherar fler sjuksköterskor utifrån som inte arbetar i NU-sjukvården idag, säger områdeschef Magnus Kronvall.

Tryggt med fast anställning

Anneli Eskola sticker inte under stol med att lönen haft betydelse för henne. Men hon lyfter även fram att jobbet som intern bemanningssjuksköterska gett andra mervärden.

– Det är en trygghet att vara fast anställd i Västra Götalandsregionen och jag hade aldrig haft det så bra om jag jobbat åt ett bemanningsföretag. Jag har hittat min fasta punkt och känner att jag gör ett bra jobb och får mycket tillbaka.


Kontakt

Bemanningsservice för sjuksköterskor
Monika Karlsson
010-435 68 17
monika.karlsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:31